Archiwum kategorii ‘radca prawny’

radca prawny Słupsk 28 Styczeń 2021

admin

sprawy narkotykowe Sławno

radca_prawny_slupsk_logo Jeżeli mamy wątpliwości prawne lub kłopoty to powinniśmy zgłosić się prosto do adwokata lub radcy prawnego, on w prosty wyjaśni nam niejasności. Poza wiedzą na temat podatków powinniśmy także wiedzieć, jak powinna być sporządzona umowa o roboty budowlane. Błędy w takich umowach są powodem, zatrzymania budów oraz opóźnieniami w ich ukończeniu.

Prawa trzeba się nauczyć stosować bezwzględnie i niezależnie od tego gdzie pracujemy. Zanim otworzymy firmę budowlaną, powinniśmy poznać wszystkie przepisy dotyczące naszej branży. Poza umiejętnościami, które ułatwiają otworzyć naszą firmę, musimy również prowadzić ją zgodnie z prawem, dobrze opodatkować, aby nie mieć innych problemów.

Prawo musi być ściśle przestrzegane przy wykonywanych usługach budowlanych, gdyż w innym wypadku możemy stracić prawo do prowadzenia działalności, mogą zostać nałożone na naszą firmę budowlaną kary, a w ostateczności możemy trafić do aresztu. Podstawowy powód kłopotów przedsiębiorców to zatrudniane pracowników do prac budowlanych w oparciu o fałszywe umowy.

Posiadanie wiedzy na tematy ważne jest bardzo pożądane, zwłaszcza jeśli przebywamy w gronie osób, które starają się nadążyć nad postępem. Nie jest możliwe wiedzieć i pamiętać wszystko. Prawodawstwo jest obecne w każdym sektorze, także w dziale budowlanym. Każda osoba zajmująca się budownictwem musi znać zasady opodatkowania usług budowlanych. Tą wiedzę podatkową można zdobyć poprzez odpowiednie książki, artykuły wyspecjalizowane oraz Internet.

Czytaj dalej...


 

rozwody, radca prawny 29 Kwiecień 2016

admin

Adwokat – Radca prawny – rozwody. Ludzie, którzy mają problemy z wymiarem sprawiedliwości, zostali przyłapani na błędnym rozliczeniu podatków, planują rozwody, próbują odzyskać należności od nieuczciwego klienta, prowadzą spór z pracodawcą, lub nie potrafią się odwołać od decyzji urzędnika, są w trudnej sytuacji i nie wiedzą, jak z niej wybrnąć. Miejscem, które warto odwiedzić w takiej sytuacji, jest dobra kancelaria prawnicza, specjalizująca się w danej dziedzinie. Wiele osób obawia się, że radca prawny zażąda niemałej opłaty za swoje usługi. To prawda, że specjaliści wysoko cenią sobie swój czas. Niemniej jednak, sprawa, która wydaje się bardzo zawiła dla szarego obywatela, w oczach doradcy prawnego często jest banalnym przypadkiem, który można prosto i szybko rozwiązać za pomocą typowych rozwiązań. Niejednokrotnie wystarczy tylko pomoc w napisaniu oficjalnego listu, opatrzonego pieczęcią danej kancelarii prawniczej, lub wskazanie instytucji, do której należy się odwołać lub zwrócić z prośbą o pomoc. W takiej sytuacji należy zrobić użytek z doświadczenia jakie ma radca prawny, gdyż szybko rozwiąże on problem klienta. Osoby, które boją się wysokich opłat, powinny skorzystać z porad tych prawników, którzy przed podjęciem się sprawy oferują darmową wycenę swoich usług. Porady prawne jakich udziela radca prawny mogą być przystępne dla każdego. Alimenty – Ustka sprawy cywilne. Obowiązek alimentacyjny powstaje na mocy art. 128 KRO, z którego wynika że krewni w linii prostej oraz rodzeństwo muszą dostarczyć środki utrzymania i środki wychowawcze osobie uprawnionej do otrzymania alimentów.
Kolejność wynikający z obowiązku alimentacyjnego obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku krewnych w tym samym stopniu, obowiązek alimentacyjny oblicza się w częściach wynikających z możliwości zarobkowych oraz stanu majątkowego.

Alimenty na małżonka
Alimenty są to regularne świadczenie zasądzone na rzecz jednego z małżonków w procesie sądowym. Świadczenie to przysługuje małżonkowi, który nie został uznany wyłącznie winnym za rozpad małżeństwa, a ponadto musi znajdować się w niedostatku. Sąd może zobligować drugą stronę do dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwością zarobkowym i majątkowym zobowiązanej stronie.

Alimenty na dziecko
Obowiązek alimentacyjny spoczywający na rodzicach wynika z nieporadności dziecka, które jeszcze nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody dziecka wystarczają na jego utrzymanie oraz wychowanie. Na rodzicach ciążą szczególne obowiązki względem swoich dzieci. Powinni oni zapewnić im możliwość rozwoju intelektualnego, opiekę, niezbędne wykształcenie, przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz do pracy zawodowej.

Do jakiego wieku przysługują alimenty?
Wbrew powszechnemu przekonaniu obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez niego pełnoletności. Z treści art. 133§1 wynika, że obowiązek ten powinien być realizowany w stosunku do dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Tyczy się to też dzieci, które osiągnęły pełnoletność, ale np. jeszcze studiują i w związku z tym możliwości zarobkowe są bardzo ograniczone. Jeżeli jednak dziecko po osiągnięciu pełnoletności nie stara się samodzielnie utrzymać rodzice mogą zwolnić się od obowiązku alimentacyjnego.

Wysokość alimentyów
Sąd orzekając wysokość alimentów bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów, aktualne dochody rodziców oraz ich możliwości zarobkowe. Wynika z tego zasada, że dziecko ma prawo życia na równej stopie wraz z rodzicami. Oceniając zarobki rodziców sąd zawsze bierze pod uwagę możliwości, jakimi dysponują przy wykonywaniu pracy zawodowe. Bada czy wykorzystywane są wszelkie siły zarobkowe, doświadczenie czy kwalifikacje zawodowe, które mogą przyczynić się do wysokości zarobków osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego. Pozwala to na uzyskanie alimentów nawet od osób, które nie podejmują żadnej pracy zarobkowej, a nie ma do tego żadnych przeciwskazań, albo nie wykorzystują swojego potencjału zarobkowego.

Przedawnienie roszczeń o alimenty
Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat. Uprawniony o alimenty może również wnieść powództwo o alimenty za okres sprzed powództwa. Wówczas sąd zasądza odpowiednią sumę pieniężną na rzecz uprawnionego.

Czytaj dalej...